Back to the events calendar
  • Saturday, June 15, 2024
  • 14:00–17:00
  • Rundgang

KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Haupteingang

Rondleiding Nederlandse gevangenen en voetbalwedstrijden in het concentratiekamp Neuengamme / Niederländische Häftlinge und Fußballspiele im KZ Neuengamme (Rundgang auf niederländisch)

Zaterdag 15 juni 2024, 14.00-17.00 uur
Rondleiding
Nederlandse gevangenen en voetbalwedstrijden in het concentratiekamp Neuengamme

Dat somige gevangenen in concentratie kampen ook voetbalden, is tegenwordig nog weinig bekend. De voetbalwedstrijden die gevangenen speelden op het voormalige appelplaats van het concentratiekamp Neuengamme bieden een aanknopingspunt om te praten over zowel de werk- en leefomstandigheden evenals de hiërarchieën in het kamp. Naast deze voetbalwedstrijden worden tijdens de rondleiding biografieën gepresenteerd van vervolgden - voornamelijk uit Nederland - die zelf voetbalden of op andere manier met de sport verbonden waren.

Naast het thema voetbal in het concentratiekamp wordt aandacht besteed aan de vervolging van Nederlanders onder het nationaalsocialisme en, meer in het algemeen, aan de geschiedenis van het voormalige concentratie kamp Neuengamme en de huidige Concentratiekamp-gedenkplaats Neuengamme.

De rondleiding wordt georganiseerd in het kader van www.fussballunderinnerung.de - een EURO24-project.

Gids/ Rondleider: Martin Reiter (Concentratiekamp-gedenkplaats Neuengamme)

De rondleiding is in het Nederlands.

Niederländische Häftlinge und Fußballspiele im KZ Neuengamme (Rundgang auf niederländisch)

Bis heute ist wenig bekannt, dass in Konzentrationslagern auch Fußball gespielt wurde. Die Fußballspiele von Häftlingen, die auf dem ehemaligen Appellplatz des KZ Neuengamme stattgefunden haben, bieten Anknüpfungspunkte, um über Arbeits- und Lebensbedingungen und Hierarchien im Lager zu sprechen. Neben den Fußballspielen im Lager werden Biografien von Verfolgten – vor allem aus den Niederlanden – vorgestellt, die selber Fußball gespielt oder andere Bezüge zu dem Sport hatten.

Neben der Thematisierung von Fußball im Konzentrationslager beschäftigt sich der Rundgang schwerpunktmäßig mit der Verfolgung von Niederländer*innen im Nationalsozialismus sowie, allgemeiner, mit der Geschichte des ehemaligen KZ Neuengamme und der heutigen KZ-Gedenkstätte Neuengamme.

Der Themenrundgang findet statt im Rahmen von www.fussballunderinnerung.de – ein Projekt zur EURO24.

Referent: Martin Reiter (KZ-Gedenkstätte Neuengamme)

Hinweis: Der Rundgang findet in niederländischer Sprache statt.

Kosten: 5 Euro (ermäßigt 3 Euro)

Treffpunkt: KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Haupteingang

Registration required

19 of 25 places available
Registration